Kontakt

BIURO FUNDACJI:
Fundacja OKNO NA WSCHÓD
ul. Sienkiewicza 86, lok. 11, 16, 17
15-005 Białystok
Tel. |+48| 85 661 09 33
Fax: |+48| 85 661 09 33
E-mail: fundacja@onw.org.pl
BIURO PARTNERA:
Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Białymstoku
ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
Tel.: 85 742 57 50,
85 742 56 11 wew. 113
www.zdz.bialystok.pl